Först och främst, MorEPA är inte ETT kosttillskott.       Det är flera. Vi vet att du under livets gång har olika behov och önskemål, därför har vi skapat en hel FAMILJ med MorEPA-produkter som möter alla de behov och önskemål som du kan ha.

MorEPA är unikt på många sätt. Nedan berättar vi om några av de viktigaste.

Produkterna i MorEPA-familjen har:

1. Hög koncentration av omega-3, upp till 95 % i varje kapsel

2. En unik miljövänlig tillverkning med låg temperatur och utan lösningsmedel (superkritisk extraktion)

3. Renats från föroreningar

4. Varierande doser EPA och DHA utifrån ditt unika behov

5. Minimal miljöpåverkan

                               1. HÖG KONCENTRATION AV OMEGA-3-FETTSYROR

I grova drag kan man säga att kosttillskott med omega-3 består av två huvudgrupper. Dels de som innehåller den mängd omega-3 som vanligtvis finns i naturen, cirka 30 %. Dels de som genom en process innehåller betydligt mer, upp till 95 %, av de viktiga fettsyrorna. Alla produkterna i MorEPA-familjen innehåller upp till 95 % rena omega-3-fettsyror och det har flera fördelar.

Dels slipper du andra fetter som är vanliga i så kallade naturliga tillskott. Dels gör den höga koncentrationen av omega-3 att du inte behöver ta så många kapslar om dagen. Ofta räcker det med en för att ditt dagsbehov ska bli tillgodosett. Det gör MorEPA väldigt ekonomiskt.

Vanligtvis renas och koncentreras omega-3 produkter med hjälp av lösningsmedel som hexan och höga temperaturer. De värmekänsliga oljorna kan ofta utsättas för en så hög temperatur som upp till 200°.  Vi är måna om att tillverka våra produkter så miljövänligt och skonsamt som möjligt och använder oss av helt andra metoder för MorEPA-produkterna.

När vi renar och koncentrerar omega-3-fetterna använder vi en metod som kallas ”superkritisk CO2 extraktion”. Med den hålls temperaturen runt 35 till 50° och istället för lösningsmedel använder vi CO2, koldioxid. Koldioxiden är satt under tryck, superkritisk koldioxid, och fungerar som ett ”fettälskande lösningsmedel” som drar ut omega-3-fettsyrorna från fiskoljan. 

Koldioxiden skyddar också de känsliga omega-3-fettsyrorna från att oxidera, härskna.

Vi använder oss av fisk från vatten utanför Perus kust där återväxten är garanterad till våra MorEPA-produkter.  Vi har valt att använda småfisk som makrill, sardiner och ansjovis dels för att dessa bestånd inte är hotade av utfiskning och dels för att mindre arter av fisk innehåller mindre tungmetaller och miljögifter än större som befinner sig högre upp i näringskedjan.

Det här gör att MorEPA Omega-3 innehåller väldigt låga nivåer av miljögifter som pesticider, PCB och dioxiner liksom tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium. Oftast är nivåerna så låga att de inte ens kan upptäckas i de analyser som vi gör regelbundet. 

På www.minami.nutrition kan du hitta aktuella resultat från de tester på renhet vi gör på varje parti av MorEPA-produkterna.

Vetenskapliga studier visar att vi har behov av Omega-3-fettsyror redan innan vi föds och behovet varar så länge vi lever. Men det behovet skiftar under olika livsfaser och åldrar.

För att möta dessa olika behov har vi valt att skapa en hel familj av Omega-3-produkter så att du ska kunna välja säkra produkter av hög kvalitet oavsett i vilken fas du är i.

Om du är gravid eller ammar är det viktigt att veta att moderns intag av DHA bidrar till att barnets ögon och hjärna utvecklas normalt. Det behövs 200 mg DHA extra per dag utöver det rekommenderade dagliga intaget för vuxna på 250 mg DHA plus EPA för att också täcka fostrets och spädbarnets behov. 

DHA är också viktigt för att behålla en normal hjärnfunktion och normal synförmåga hos vuxna i alla åldrar.  Detta är viktigt när vi blir äldre och vi lättare får problem med olika funktioner i kroppen, inte minst med de känsliga ögonen. Det rekommenderade intaget av DHA är 250 mg DHA. 

MorEPA-familjen består av flera olika produkter som är anpassade för olika åldrar och livsstadier. Du kan läsa mer om våra produkter här Produkter

 

 Vi tänker miljö i hela vårt produktionsled. I MorEPA-produkterna använder vi djuphavsfisk som inte är hotade av utfiskning och fisken kommer inte från överfiskade vatten. Vår produktionsmetod är också en av de mest miljövänliga.

Vi använder det naturliga ämnet CO2, koldioxid, istället för organiska lösningsmedel och MorEPA är det enda omega-3-tillskottet som är EMAS-certifierad (Eco Management and Audit Scheme) EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. Läs mer på www.emas.se