Människokroppen innehåller hisnande 50 trillioner celler. Var och en av dessa celler har membran, väggar, som bland annat är uppbyggda av fetter, fosfolipider. Varje fosfolipid har två fettsyror och en av dem bör vara fleromättad. Omega-3-fettsyrorna DHAdokosahexaensyra, och EPAeikosapentaensyra, är fleromättade fettsyror som är oumbärliga och livsviktiga för cellerna. 

Omega-3-fettsyror är essentiella. Det betyder att den är livsnödvändig och eftersom kroppen inte kan tillverka dem själv måste vi få dem genom maten vi äter.  Omega-3-fettsyrorna kan komma från såväl växtriket som djurriket. ALA, alfa-linolensyra, hittar vi i växtriket, bland annat i alger, bladgrönsaker, rapsolja, linfrön, linfröolja och valnötter.  Det är en så kallad kortkedjad fettsyra och modersubstans till EPA och DHA. Människans egen förmåga att omvandla ALA till EPA och DHA är mycket begränsad, omvandlingen i kroppen är inte speciellt effektiv. Därför kan det ar svårt att täcka behovet av EPA och DHA med livsmedel från växtriket. Undantaget är alger där omvandlingen redan skett.

Det effektivaste sättet att få i oss de livsnödvändiga omega-3-fettsyror är förutom algerna att äta fet fisk som sill, strömming, makrill och lax.  I fisken, och i fiskoljan som finns i kosttillskott, finns nämligen färdigproducerad och lättillgänglig långkedjig EPA och DHA. Vill man inte äta fisk eller använda fiskolja kan man istället äta alger, eller använda kosttillskott baserade på dessa havsväxter. 

Det har gjorts flera tusen studier på de långkedjiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som visar hur viktiga de är både för struktur och funktion i kroppen.

 Vad gör DHA och EPA i kroppen?

Alla celler behöver omega-3-fettsyror för att deras membran, skal, ska hålla sig starka, friska och smidiga. Omega-3 behövs också för att cellerna ska kunna kommunicera med varandra, det vill säga skicka och ta emot signaler, på bästa sätt.

Generellt kan man säga att DHA hjälper till att bygga upp cellstrukturen i organen medan EPA hjälper till med deras funktion. Omega-3-fettsyrorna är viktiga byggstenar i framförallt hjärnan och hjärtat, i nervsystemet och i ögonen.

DHA är den fleromättade fettsyra som förekommer mest i hjärnans cellmembran och för foster och små barn är DHA otroligt viktig för att bygga upp hjärnan och de känsliga ögonen.

EPA har stor betydelse för kommunikationen mellan hjärnans celler. EPA tycks vara viktigast för många av hjärnans funktioner och vårt välmående, trots att cellmembranen innehåller så lite som 1 % av den fettsyran. EPA kan också vid behov omvandlas till DHA, det är därför som tillskott med övervägande EPA kan vara effektivt vid olika tillstånd som ADHD, depression och trötthetssyndrom.

Från EPA bildar vi också hormonliknande ämnen som är viktiga för immunförsvaret och för blodcirkulationen. De samspelar även med ämnen bildade av omega-6-fettsyror. Till exempel ökar omega-6 inflammation och gör att blodet levras lättare medans EPA minskar inflammation och minskar blodets levringsförmåga.

Först och främst, MorEPA är inte ETT kosttillskott. Det är flera. Vi vet att du under livets gång har olika behov och önskemål, därför har vi skapat en hel FAMILJ med MorEPA-produkter som möter alla de behov och önskemål som du kan ha.

MorEPA är unikt på många sätt. Nedan berättar vi om några av de viktigaste.

Produkterna i MorEPA-familjen har:

1. Hög koncentration av omega-3, upp till 95 % i varje kapsel

2. En unik miljövänlig tillverkning med låg temperatur och utan lösningsmedel, enda som är kallpressad (superkritisk extraktion)

3. Renats från föroreningar

4. Varierande doser EPA och DHA utifrån ditt unika behov

5. Minimal miljöpåverkan, EMAS-certifiering

                               1. HÖG KONCENTRATION AV OMEGA-3-FETTSYROR

I grova drag kan man säga att kosttillskott med omega-3 består av två huvudgrupper. Dels de som innehåller den mängd omega-3 som vanligtvis finns i naturen, cirka 30 %. Dels de som genom en process innehåller betydligt mer, upp till 95 %, av de viktiga fettsyrorna. Alla produkterna i MorEPA-familjen innehåller upp till 95 % rena omega-3-fettsyror och det har flera fördelar.

Dels slipper du andra fetter som är vanliga i så kallade naturliga tillskott. Dels gör den höga koncentrationen av omega-3 att du inte behöver ta så många kapslar om dagen. Ofta räcker det med en för att ditt dagsbehov ska bli tillgodosett. Det gör MorEPA väldigt ekonomiskt.

Vanligtvis renas och koncentreras omega-3 produkter med hjälp av lösningsmedel som hexan och höga temperaturer. De värmekänsliga oljorna kan ofta utsättas för en så hög temperatur som upp till 200°.  Vi är måna om att tillverka våra produkter så miljövänligt och skonsamt som möjligt och använder oss av helt andra metoder för MorEPA-produkterna.

När vi renar och koncentrerar omega-3-fetterna använder vi en metod som kallas ”superkritisk CO2 extraktion”. Med den hålls temperaturen runt 35 till 50° och istället för lösningsmedel använder vi CO2, koldioxid. Koldioxiden är satt under tryck, superkritisk koldioxid, och fungerar som ett ”fettälskande lösningsmedel” som drar ut omega-3-fettsyrorna från fiskoljan. 

Koldioxiden skyddar också de känsliga omega-3-fettsyrorna från att oxidera, härskna.

Vi använder oss av fisk från vatten utanför Perus kust där återväxten är garanterad till våra MorEPA-produkter.  Vi har valt att använda småfisk som makrill, sardiner och ansjovis dels för att dessa bestånd inte är hotade av utfiskning och dels för att mindre arter av fisk innehåller mindre tungmetaller och miljögifter än större som befinner sig högre upp i näringskedjan.

Det här gör att MorEPA Omega-3 innehåller väldigt låga nivåer av miljögifter som pesticider, PCB och dioxiner liksom tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium. Oftast är nivåerna så låga att de inte ens kan upptäckas i de analyser som vi gör regelbundet. 

På www.minami.nutrition kan du hitta aktuella resultat från de tester på renhet vi gör på varje parti av MorEPA-produkterna.

Vetenskapliga studier visar att vi har behov av Omega-3-fettsyror redan innan vi föds och behovet varar så länge vi lever. Men det behovet skiftar under olika livsfaser och åldrar.

För att möta dessa olika behov har vi valt att skapa en hel familj av Omega-3-produkter så att du ska kunna välja säkra produkter av hög kvalitet oavsett i vilken fas du är i.

Om du är gravid eller ammar är det viktigt att veta att moderns intag av DHA bidrar till att barnets ögon och hjärna utvecklas normalt. Det behövs 200 mg DHA extra per dag utöver det rekommenderade dagliga intaget för vuxna på 250 mg DHA plus EPA för att också täcka fostrets och spädbarnets behov. 

DHA är också viktigt för att behålla en normal hjärnfunktion och normal synförmåga hos vuxna i alla åldrar.  Detta är viktigt när vi blir äldre och vi lättare får problem med olika funktioner i kroppen, inte minst med de känsliga ögonen. Det rekommenderade intaget av DHA är 250 mg DHA. 

MorEPA-familjen består av flera olika produkter som är anpassade för olika åldrar och livsstadier. Du kan läsa mer om våra produkter här Produkter

 

 Vi tänker miljö i hela vårt produktionsled. I MorEPA-produkterna använder vi djuphavsfisk som inte är hotade av utfiskning och fisken kommer inte från överfiskade vatten. Vår produktionsmetod är också en av de mest miljövänliga.

Vi använder det naturliga ämnet CO2, koldioxid, istället för organiska lösningsmedel och MorEPA är det enda omega-3-tillskottet som är EMAS-certifierad (Eco Management and Audit Scheme) EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. Läs mer på www.emas.se