Den 25 maj 2018 fick vi en ny dataskyddsförordning, GDPR. Den har i syfte att stärka skyddet av personlig information. Vi vill härmed informera om att alla personuppgifter som vi har arkiverade hos oss finns endast där i syfte att informera, marknadsföra och erbjuda MorEPA produkter. Uppgifterna sparas endast så länge en relation finns och du kan när som helst be att bli helt raderad ur våra register. 

Denna information hänvisar vi till när det gäller personuppgifter som vi har och kommer att samla in i framtiden. Du kan när som helst kontakta oss för att bli "bortglömd" från våra register. Vi kommer heller aldrig att föra vidare eller sälja någon personuppgift.                                                                                                                                                                                                                       

Forskning visar att brist på omega-3-fettsyror bland annat kan leda till att kommunikationen mellan hjärnans celler inte fungerar som den ska.

Brist beror inte alltid på att man får i sig för lite omega-3-fettsyror utan det kan också bero på att det lossnar för mycket fettsyror från cellväggarna. Om ett enzym kallat PLA2 är överaktivt kan det uppstå brist på fettsyror även om man tillför tillräckligt. Forskare har funnit att det också är omega-3-fettsyran EPA som motverkar att detta enzym orsakar för stor avlossning.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör kvoten mellan omega-3 och omega-6 ligga mellan 3:1 och 9:1. Intaget av omega-3 bör vara 2,5 till 3 gram per dag. Det motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer att använda rapsolja i matlagningen och äta fet fisk 3 gånger i veckan.